Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2014

bed-czojs
9732 3b8a 500
5334 2be9 500
Reposted fromPoooly Poooly viakillingmesoftly killingmesoftly

June 14 2014

Lorena986 | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viakatethewitch katethewitch
bed-czojs
Play fullscreen
#24
Reposted fromtazniebieskimi tazniebieskimi

May 06 2014

bed-czojs
8675 a867
Reposted fromaniczorka aniczorka viatazniebieskimi tazniebieskimi

May 04 2014

bed-czojs
bed-czojs
5636 7b26
Reposted fromveez veez viatazniebieskimi tazniebieskimi
bed-czojs
bed-czojs
4184 033f 500
Reposted frombrans brans viaWishMeLuck WishMeLuck

May 02 2014

bed-czojs

April 24 2014

bed-czojs
5932 98ec 500
Done :)
Reposted fromMysticen Mysticen viasiostsenica siostsenica
bed-czojs
5765 80ed 500
bed-czojs
Szczęście nie sprzyja ludziom biernym. Trzeba je prowokować, zdobywać, trzeba na nie po prostu zasłużyć.
— Theresa Revay
bed-czojs
9479 f638
Reposted fromdreamadream dreamadream viasiostsenica siostsenica
bed-czojs
8538 830d 500
bed-czojs
0288 0432
Reposted fromsexcuseme sexcuseme viasiostsenica siostsenica

April 21 2014

bed-czojs
możesz zapisać się na fitness, salsę lub kurs fińskiego. możesz chodzić co wieczór do klubu i upijać się do nieprzytomności. możesz czytać piętnaście książek tygodniowo. możesz nieustannie układać ubrania w szafie. możesz spotykać się ze znajomymi. możesz zwiedzać dalekie kraje. możesz wypijać butelki różowego wina. możesz spalić wszystkie listy. możesz znaleźć kogoś innego. możesz pozwolić innym dotykać swojego ciała. możesz uciekać na koniec świata. możesz próbować się ukryć. możesz odejść.
ale nie możesz o nim zapomnieć.


— Zaklinaczka Słów
bed-czojs

April 17 2014

bed-czojs
2803 5093
bed-czojs
8691 a860
Reposted frompatolcja patolcja viakrewetkowy krewetkowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl